Prabasi ko saathNews Detail

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई आम्दानी, खर्च र वचतको राम्रो हरहिसाव राख्दै प्रभावकारी निर्णय गर्न तथा बसाइसराईको बिभिन्न तिन चरणहरु (विदेश जाने तयारी, प्र्स्थान गर्नु अघि र विदेशमा हुदा) वैदेशिक रोजगारीलाई ब्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन आवश्यक जानकारी तथा सुचनाहरु समावेश गरिएको नेपालको मोवाइल एप्लिकेशन-"प्रवासीको साथ" www.prabasikosath.com प्रयोग गरौ र सम्भावित कामदारहरुलाई पनि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरौ|