Important Links

Nepal Government

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम तोकिएको छ ।

-श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन

-वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, व्यवस्थापन र नियमन

-श्रमिक तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन

-औद्योगिक विवाद समाधान

-रोजगारसम्बन्धी तथ्याङ्क, अध्ययन र अनुसन्धान

-श्रम तथा व्यवसायजन्य स्वास्थय सुरक्षा निरीक्षण र श्रम–सम्बन्धसम्बन्धी आयोग

-रोजगार उन्मुख सीपमूलक एवं व्यावसायिक तालिम नीति

-ट्रेड युनियनसम्बन्धी एकिकृत कानून र नियमन

-बालश्रम निवारणसम्बन्धी नीति र कानून

-व्यवसायजन्य स्वास्थय तथा सुरक्षासम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड

-विदेशीहरुका लागि श्रम स्वीकृति

-श्रम सहचारी

-बेरोजगारसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अध्ययन र अनुसन्धान

-मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय

-मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन

Website

This department is responsible for following service:

-Maintaining the implementation of the law, provision and policy related to the labor by creating secured, decent and healthy working environment for the labor forcee

-To eliminate  unemployment by preparing skilled and competitive manpower in accordace with the national and international labour market.

-To provide the labour force with safety and healthy working environment in the industrial occupation and informal region

-The approach of people falling in the criteria of woman, youth, native, madhesi, muslim and war-effected are ensured in the employment.

Website

 

कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गर्ने, योगदान रकम संकलन गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने, सुविधा योजनाहरूको दाबी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने, कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दैआएको छ

Website

श्रम विभागको गठन वि.सं. २०२८ सालमा भएको हो । तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको श्रम विभागलाई २०३८ सालमा श्रम मन्त्रालय स्थापना भए पछि त्यसैको मातहतमा राखियो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी भए पछि विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी २०५६ सालमा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग कायम भयो । विभागले सम्पादन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यको जटिलता र कार्यचापले गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मामला हेर्ने छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभागका रुपमा २०६५ पुस १६ गते अलग गरी स्थापना गरियो ।

Website

Non Government Organizations (I/NGOs)

National Network for safe migration NNSM is network organization of NGO working on safe migration issue.

Website

POURAKHI Nepal (self-reliant), a pioneering organization of women migrant workers, was established in 2003 with the objectives of ensuring the rights of women migrant workers in the entire process (Pre-employment, pre-departure, employment stage, post arrival support programs) labor migration. It is member-based, human rights defender organization and run by returnee Nepali women migrants. This was begun by marginalized women for marginalized women. Since 2009, POURAKHI Nepal has established an emergency shelter home to respond to the immediate need of those women migrant workers who have been exploited and abused while at countries of employment. POURAKHI Nepal has started Paralegal Department to provide legal services, counseling and paralegal services to migrant workers and their family. In addition, POURAKHI Nepal has operated number of programs (awareness and orientation through radio program, hotline and community outreach program, information desk) Training: financial literacy, safe migration, entrepreneurship, psycho-social and gender inclusion, income generating, scholarship for child education, lobby and advocacy for policy, networking and capacity building, coordination and cooperation with concerned organizations.

Website

Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners.

Website