वन्द्व पीडित कल्पनाको इजरायल देखि पौरखी अध्यक्षसम्मको कथा