१११ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस बिशेष कार्यक्रम